Słyszałem, że z uwagi na epidemię koronawirusa wizy ulegają przedłużeniu. Czy to prawda? Czy jeśli posiadam wizę humanitarną, to ona także uległa przedłużeniu? / Я чуў, што з-за эпідэміі каранавіруса візы будуць падоўжаныя. Ці праўда гэта? Калі ў мяне гуманітарная віза, тады яна таксама будзе падоўжана?

Aktualnie na terytorium Polski obowiązuje, do czasu jego odwołania, stan epidemii. Poprzedzał go stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał od dnia 14 marca 2020 r.

Na mocy specjalnych regulacji przyjęto, iż wizy krajowe (symbol D) wydane przez władze RP, w tym tzw. wizy humanitarne, których dozwolony okres pobytu lub ważność upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii podlegają przedłużeniu z mocy prawa do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przedłużenie okresu pobytu lub ważności wizy następuje automatycznie – nie wymaga podjęcia przez cudzoziemca jakichkolwiek działań (więcej informacji możesz znaleźć TUTAJ).


У гэты час на тэрыторыі Польшчы дзейнічае,  да яго адмены, становішча эпідэміі. Яму папярэднічала становішча эпідэміялагічнай пагрозы, якое дзейнічала з 14 сакавіка 2020 г.

У сілу спецыяльных рэгуляванняў прынята, што нацыянальныя візы (сімвал D), выдадзеныя ўладамі ПР, у тым ліку гуманітарныя візы, дазволены час знаходжання якіх або сапраўднасць мінае ў перыяд эпідэміялагічнай пагрозы або становішча эпідэміі, падлягаюць падаўжэнню паводле закона да 30 дзён са дня адмены гэтага становішча, якое дзейнічала апошнім часам. Падаўжэнне тэрміну знаходжання або дзеяння візы адбываецца аўтаматычна  – няма патрэбы ў дзеяннях з боку іншаземца (падрабязную інфармацыю можна знайсці ТУТ).