Przebywam w Polsce na podstawie wizy humanitarnej (symbol D). Chciałbym podjąć pracę w Polsce. Czy jest to możliwe? / Я знаходжуся ў Польшчы на падставе гуманітарнай візы (сімвал D). Я б хацеў пачаць працаваць у Польшчы. Ці ёсць такая магчымасць?

Tak, posiadając ważną wizę wydaną w celu humanitarnym możesz wykonywać w Polsce pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.


Так, маючы дзейную візу, выдадзеную з гуманітарнай мэтай, можна працаваць у Польшчы без патрэбнага дазволу на працу.