Posiadam Kartę Polaka. Czy uprawnia ona do przebywania w Polsce? / У мяне ёсць Карта Паляка. Ці дае яна права знаходзіцца ў Польшчы?

Karta Polaka nie jest dokumentem, który uprawnia do wjazdu i pobytu w Polsce. Karta Polaka nie jest wizą, dokumentem pobytowym, ani innym dokumentem notyfikowanym przez polskie władze jako uprawniający do wjazdu do Polski.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Z jej uzyskaniem wiąże się szereg uprawnień, ale jej otrzymanie nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub przebywania czy osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli posiadasz ważną Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się w Polsce możesz uzyskać bezpośrednio po przyjeździe zezwolenie na pobyt stały, czyli uprawnienie do bezterminowego pobytu w Polsce. Zezwolenie to udzielane jest przez wojewodę (w przypadku postępowania odwoławczego – przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców) na wniosek cudzoziemca (więcej informacji możesz znaleźć TUTAJ).


Карта Паляка не з’яўляецца дакументам, які дае права на ўезд і знаходжанне ў Польшчы. Карта Паляка не з’яўляецца візай, дакументам пражывання, або дакументам  натыфікаваным польскімі ўладамі, які дазваляе ўехаць у Польшчу.

Карта Паляка з’яўляецца дакументам, які пацвярджае прыналежнасць да польскага народа. З яе атрыманнем звязаны шэраг паўнамоцтваў, але яе атрыманне не азначае наяўнасці польскага грамадзянства, а таксама не з’яўляецца дакументам, які дае права перасякаць межы або знаходзіцца або заставацца на тэрыторыі Польскай Рэспублікі.

Калі ў вас ёсць Карта Паляка і вы маеце намер застацца ў Польшчы, тады можаце атрымаць адразу ж па прыездзе дазвол на сталае знаходжанне, г. зн. права на на бестэрміновае знаходжанне ў Польшчы. Гэты дазвол даецца ваяводам (у сітуацыі апеляцыйнага працэсу – Начальнікам Кіравання па справах іншаземцаў) пасля падачы заявы іншаземца (падрабязную інфармацыю можна знайсці ТУТ).