Jestem żoną /mężem obywatela Unii Europejskiej. Jakich formalności muszę dopełnić, aby przebywać wraz z nim w Polsce? / Я з’яўляюся жонкай /мужам грамадзяніна Еўрапейскага Звязу. Якія фармальнасці мне неабходна прайсці, каб знаходзіцца разам з ім/ёй у Польшчы?

Za członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (także obywatela Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii) uznaje się:

 • małżonka obywatela UE
 • dziecko obywatela UE lub dziecko jego małżonka (pasierb/pasierbica) będące w wieku poniżej 21. roku życia
 • dziecko obywatela UE lub dziecko jego małżonka (pasierb/pasierbica) pozostające na jego utrzymaniu lub utrzymaniu jego małżonka
 • rodzica obywatela UE lub rodzica małżonka obywatela UE (teść/teściowa) pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • rodzica małoletniego obywatela UE, sprawującego faktyczną opiekę nad tym małoletnim i na którego utrzymaniu ten małoletni obywatel UE pozostaje.

Członkowie rodziny obywateli UE będący obywatelami Republiki Białorusi mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży oraz wizy pobytowej. Po wizę skieruj się do polskiej placówki konsularnej na Białorusi. Więcej informacji o procedurze wizowej znajdziesz TUTAJ.

Aby przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące muszą dopełnić formalności związanych z uzyskaniem karty pobytu członka rodziny obywatela UE / karty pobytowej (więcej informacji możesz znaleźć TUTAJ). Uzyskanie karty jest zależne od stwierdzenia, że obywatel UE, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa w Polsce, posiada prawo pobytu w Polsce, a prawo to rozciąga się na tego członka jego rodziny. Uzyskanie karty pobytowej wymaga wystąpienia przez cudzoziemca z wnioskiem do wojewody, właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania w Polsce. Wniosek ten składany jest na specjalnym formularzu.


Членам сям’і грамадзяніна Еўрапейскага Звязу (таксама грамадзяніна Нарвегіі, Ісландыі, Ліхтэнштэйна або Швейцарыі) лічыцца:

 • сужэнец/-а грамадзяніна ЕЗ
 • дзіцё грамадзяніна ЕЗ або дзіцё яго сужэнца/і (пасынак/падчарыца), якія маладзей 21 года
 • дзіцё грамадзяніна ЕЗ або дзіцё яго/яе сужэнца
 • і (пасынак), якая застаюцца на яго ўтрыманні або ўтрыманні яго/яе сужэнца/і
 • бацька грамадзяніна ЕЗ або бацька сужэнца/і грамадзяніна ЕЗ (цесць/цешча, свёкар/свякруха) якія застаюцца на ўтрыманні грамадзяніна ЕЗ або яго/яе сужэнца/і,
 • бацька няпоўналетняга грамадзяніна ЕЗ, які фактычна клапоціцца аб няпоўналетнім, і на ўтрыманні якога гэты няпоўналетні грамадзянін ЕЗ знаходзіцца.

Члены сям’і грамадзян ЕЗ, якія з’яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, могуць знаходзіцца ў Польшчы на працягу 3 месяцаў, без неабходнасці выканання якіх-небудзь варункаў, апроч як наяўнасць дзейнага выязнога дакумента і візы, якая дае права на знаходжанне ў Польшчы. За візай трэба звярнуцца ў польскае консульскае прадстаўніцтва ў Беларусі. Падрабязную інфармацыю пра візавую працэдуру Вы знойдзеце ТУТ.

Для знаходжання ў Польшчы больш за 3 месяцы трэба выканаць фармальнасці, звязаныя з атрыманнем карты знаходжання  члена сям’і грамадзяніна ЕЗ / карты знаходжання (падрабязную інфармацыю можна знайсці ТУТ). Атрыманне карты залежыць ад пацверджання, што грамадзянін ЕЗ, да якога хоча далучыцца член сям’і або з якім знаходзіцца ў Польшчы, мае права на знаходжанне ў Польшчы, гэтае права распаўсюджваецца на гэтага члена яго сям’і. Атрыманне карты знаходжання звязана са зваротам іншаземца з заявай да ваяводы па месцы пражывання ў Польшчы. Гэта заява падаецца на спецыяльным бланку.