Wjechałam do Polski przed wprowadzeniem restrykcji związanych z koronawirusem na podstawie karty pobytu wydanej przez jedno z państw obszaru Schengen. Chcę pozostać w Polsce i tutaj ubiegać się o kartę pobytu, ale złożenie wniosku jest teraz utrudnione, a za kilka dni kończy mi się dozwolony pobyt w Polsce. Czy muszę wyjeżdżać z Polski?

Nie musisz wyjeżdżać. Jeśli wjechałaś do Polski przed dniem 14 marca 2020 r. i dopuszczalny czas pobytu na podstawie dokumentu pobytowego (jak karta pobytu) wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, wynoszący 90 dni łącznie w okresie 180-dni w państwach obszaru Schengen innych niż państwo – wystawca dokumentu, upływa na terytorium Polski w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to wówczas Twój dalszy pobyt na terytorium Polski będzie uznawany za legalny aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, a następnie jeszcze do 30 dni.

 „Uznanie pobytu za legalny” jest to krajowa, swoista formą legalizacji pobytu, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem ruchu bezwizowego.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie dopuszczalnego okresu pobytu, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Trzeba pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski – wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę (samoistny tytuł) do ponownego wjazdu na terytorium RP