Pracodawca w związku z kryzysem zmuszony był obniżyć mi dotychczasowe wynagrodzenie oraz zmniejszyć wymiar etatu. Posiadam zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym określone są warunki zatrudnienia. Czy powinnam powiadomić o tych zmianach wojewodę? Jakich formalności powinnam dopełnić?

Wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 rozwiązania prawne przewidują, iż w sytuacji kiedy pracodawca na skutek skorzystania z instrumentów ochrony przed negatywnymi skutkami pandemii lub instrumentów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zmieni warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany tego zezwolenia.