Posiadam ważną wizę i wykonywałem dotąd pracę na podstawie zezwolenia na pracę, ale ważność tego zezwolenia się skończyła. Co trzeba zrobić, abym mógł dalej pracować w Polsce?

Jeśli ważność twojego zezwolenia na pracę upływa w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020 r.) to zezwolenie to ulega automatycznemu przedłużeniu do 30. dnia następującego po odwołaniu ostatniego z tych stanów. W przedłużonym okresie możesz wykonywać pracę, jak dotychczas. Nie musisz ubiegać się o jakiekolwiek zaświadczenie czy zgodę organu.