Odebrałam decyzję wojewody o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Nie chcę skorzystać z prawa do złożenia odwołania, bo zasadniczo zgadzam się z decyzją wojewody, poza tym chcę powrócić do swojego kraju. Tyle, że w związku z zawieszeniem większości lotów nie mam możliwości wyjazdu w terminie 30 dni. Proszę doradźcie, co powinienem zrobić, żeby trochę przedłużyć ten termin. Czy można go przedłużyć?

Termin przewidziany do opuszczenia terytorium Polski w związku z wydaniem orzekającej o odmowie udzielenia zezwolenia pobytowego ulega przedłużeniu z mocy prawa, zatem automatycznie, o ile koniec tego terminu będzie wypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020r).

Należy pamiętać, że termin ten rozpoczyna bieg, to znaczy jest liczony, dopiero od momentu, w którym decyzja staje się ostateczna, a taką decyzja wojewody staje się, jeśli się od niej nie odwołasz, w terminie 14 dni od daty doręczenia Ci jej.

Jeśli po kolejnych 30-dniach od momentu, w którym decyzja stanie się ostateczna, nadal będzie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wówczas zgodnie z prawem będziesz mogła przebywać w Polsce aż do odwołania ostatniego z tych stanów (tj. zagrożenia epidemicznego lub epidemii, w zależności od tego, który zostanie jako ostatni odwołany), a następnie jeszcze do 30 dni. W tym czasie powinnaś jednak opuścić terytorium Polski.