Obowiązuje teraz stan epidemii, a wkrótce kończy mi się ważność zezwolenia na pobyt czasowy. Chciałabym pozostać w Polsce, ale słyszałam, że urzędy wojewódzkie nie obsługują teraz klientów i nie ma możliwości złożenia wniosku. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii od dnia 16 marca 2020 r. urzędy zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W chwili obecnej nie możemy udzielić informacji, kiedy obsługa interesantów w urzędach wojewódzkich zostanie wznowiona. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Jeżeli zachodzi szczególna sytuacja wymagająca natychmiastowego złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy proszę skontaktować się bezpośrednio z urzędem wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu. Wiosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być też wysłany do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Adresy urzędów wojewódzkich oraz pozostałe dane kontaktowe znajdują się TUTAJ.