Moja siostra mieszka w Austrii na podstawie austriackiej wizy długoterminowej. Przyjechała, żeby pomóc mi w przygotowaniach do ślubu i wtedy okazało się, że po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego trudno jej powrócić do Austrii, a powinna opuścić Polskę za kilka dni. Nie wiemy co robić. Czy ona może otrzymać tymczasową wizę w Polsce?

Ustawa specjalna przewiduje uznanie za legalny na terytorium Polski pobytu cudzoziemców przebywających w dniu 14 marca 2020r. w Polsce na podstawie wizy długoterminowej (symbol D), wydanych przez inne państwa obszaru Schengen, od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt w Polsce wynikający z tych tytułów do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni.

 „Uznanie pobytu za legalny” jest to krajowa, swoista forma legalizacji pobytu, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, jeśli utraci on ważność w trakcie pobytu na terytorium Polski.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie dopuszczalnego okresu pobytu, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Trzeba pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski – wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę (samoistny tytuł) do ponownego wjazdu na terytorium RP.