Moja mama posiada francuską kartę pobytu. Ja studiuję w Polsce. Kiedy mama przyjechała mnie odwiedzić wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego i nie mogła już powrócić do Francji. Obawia się jednak konsekwencji dalszego pozostania w Polsce, bo niedługo kończy się czas jej dozwolonego pobytu. Co może zrobić w takiej sytuacji?

Ustawa specjalna przewiduje uznanie za legalny na terytorium Polski pobytu cudzoziemców przebywających w dniu 14 marca 2020r. w Polsce na podstawie na podstawie dokumentów pobytowych (kart pobytu), wydanych przez inne państwa obszaru Schengen, od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt w Polsce wynikający z tych tytułów do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni.

 „Uznanie pobytu za legalny” jest to krajową formą legalizacji pobytu, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, jeśli utraci on ważność w trakcie pobytu na terytorium Polski.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie dopuszczalnego okresu pobytu, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Trzeba pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski – wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę (samoistny tytuł) do ponownego wjazdu na terytorium RP.