Mój narzeczony wjechał do Polski tuż przed kryzysem na podstawie wizy Schengen wydanej przez konsula RP. Loty zostały odwołane i nie ma chwilowo możliwości powrotu do kraju, a jego wiza traci ważność. Co powinien zrobić, żeby nie narazić się na konsekwencje nielegalnego pobytu?

Ustawa specjalna przewiduje szczególne rozwiązanie dla cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski np. w celu odwiedzin na podstawie wiz Schengen wydanych przez konsuli RP i w związku z kryzysem nie mogą opuścić terytorium Polski.

Jeśli w dniu 14 marca 2020r. przebywali w Polsce na podstawie takiej wizy to ich pobyt będzie uznawany za legalny od dnia następującego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt wynikający z tej wizy do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni.

Jest to krajowe, szczególne rozwiązanie prawne i nie jest równoznaczne z przedłużeniem wizy Schengen. Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie okresu pobytu wynikającego z wizy, nie jest uzależnione od dopełniania jakichkolwiek formalności – składania jakichkolwiek wniosków, uzyskiwania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa.

Należy pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski. Wyjazd z Polski spowoduje zatem, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę do ponownego wjazdu na terytorium RP.