Moi znajomi z Algierii przylecieli turystycznie do Europy, najpierw do Włoch do Lombardii na podstawie włoskiej wizy Schengen, a stamtąd przylecieli do Polski, żeby mnie odwiedzić. W Polsce zastał ich kryzys, nie mogli wrócić ani do Lombardii ani powrócić do Algierii. Nie wiedzą co robić, a zaraz kończy im się ważność włoskiej wizy. Czy i w jaki sposób mogą ją przedłużyć lub uzyskać nową wizę w Polsce?

Ustawa specjalna przewiduje rozwiązanie dla cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski turystycznie na podstawie wiz Schengen wydanych przez władze innych państw obszaru Schengen i w związku z kryzysem nie mogą opuścić terytorium Polski.

Jeśli w dniu 14 marca 2020r. przebywali w Polsce na podstawie takiej wizy to ich pobyt będzie uznawany za legalny od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt wynikający z tej wizy do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych stanów będzie obowiązywał jako ostatni.

Warunkiem jest, aby wiza, na podstawie której realizowany był pobyt była wizą jednolitą, oznaczoną symbolem C, uprawniającą do pobytu na terytorium wszystkich państw obszaru Schengen, albo była wizą o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmującej terytorium Polski

„Uznanie pobytu za legalny” jest to krajowa, swoista forma dokumentu pobytowego, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem wizy Schengen.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie okresu pobytu wynikającego z wizy, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Należy pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski. Wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę do ponownego wjazdu na terytorium RP.