Kilka dni temu otrzymałam pocztą decyzję o udzieleniu mi zezwolenia na pobyt czasowy. W związku z epidemią nie wiem jak mam teraz postępować. Urzędy są zamknięte. Chciałabym się dowiedzieć kiedy i w jaki sposób mogę odebrać kartę pobytu?

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii od dnia 16 marca 2020 r. urzędy zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W chwili obecnej nie możemy udzielić informacji, kiedy obsługa interesantów w urzędach wojewódzkich zostanie wznowiona. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Jeżeli zachodzi szczególna sytuacja wymagająca natychmiastowego odbioru karty pobytu proszę skontaktować się bezpośrednio z urzędem wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu. Adresy urzędów wojewódzkich oraz pozostałe dane kontaktowe znajdują się TUTAJ.