Jeszcze przed epidemią złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę i wykonywałem pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, ale w ostatnim czasie straciłem tę pracę. Znalazłem nowego pracodawcę gotowego mnie zatrudnić. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę wykonywać pracę w trakcie oczekiwania na decyzję wojewody?

Jeżeli przebywając w Polsce legalnie złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy możesz legalnie przebywać na terytorium Polski do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w ww. sprawie. Natomiast, w sytuacji wykonywania na terytorium Polski pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, możliwość kontynuowania legalnej pracy w trakcie procedury udzielenia zezwoleń pobytowych istnieje tylko w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuacje pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku. Jeżeli jednak złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i prace z uwagi na wykonywanie pracy  u innego pracodawcy nie ma możliwości kontynuowania pracy w trakcie procedury legalizacji pobytu, chyba, że uzyskasz zezwolenie na pracę.