Jeszcze przed epidemią złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ale wojewoda nie wstawił stempla do mojego paszportu, a teraz obsługa klienta jest zawieszona. Czy to wpływa w jakiś sposób na mój pobyt w Polsce?

Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce, wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania o legalizację pobytu wynika z faktu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania stempla potwierdzającego złożenie wniosku w paszporcie. Stempel jest dowodem pobytu uznawanego za legalny, a nie jego źródłem.