Jestem żoną obywatela Francji, razem zamieszkujemy w Polsce, ja na podstawie karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Ważność mojej karty upłynęła w dniu 30 kwietnia 2020r. Co powinienem zrobić?

Zgodnie ze specjalnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa następuje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE. Jeżeli koniec okresu ważności ww. dokumentu będzie wypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegnie on przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (zagrożenia epidemicznego lub epidemii), który będzie obowiązywał jako ostatni. Przedłużenie takie następuje automatycznie i nie wymaga składania jakichkolwiek wniosków.