Jestem osobą starszą w grupie ryzyka. Z obawy przed zarażeniem koronawirusem staram się nie wychodzić z domu. Otrzymałam decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Czy mogę złożyć odwołanie po tym jak zagrożenie minie, czy termin 14-dni jest obowiązujący?

W związku z ogłoszeniem z dniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wszystkie terminy administracyjne zostały wstrzymane do odwołania ostatniego z tych stanów (zagrożenia epidemicznego/epidemii). Jednakże ww. uregulowania prawne zostały uchylone ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Od 23 maja 2020 r. ponownie rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej terminy w postępowaniach administracyjnych. Dotyczy to także terminów przewidziany do wniesienia odwołania. W przypadku tego terminu wynoszący ma 14 dni od daty odbioru decyzji na wniesienie odwołania.

Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia 23 maja 2020 r., o ile początek tego terminu przypadałby w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (tj. od dnia 14 marca 2020 r.). Przykładowo jeżeli decyzję odmowną odebrałeś 20 marca, to w zwykłych warunkach termin na złożenie odwołania upływałby 3 kwietnia 2020 r., ale jako, że ten termin został zawieszony i zacznie biec od nowa dopiero od dnia 23 maja 2020 r., wtedy pozostanie ci 14 dni od dnia 23 maja 2020 r. na złożenie odwołania.

Jeśli jednak decyzja stała się ostateczna wcześniej, jeszcze przed kryzysem, np. w dniu 9 marca, to wówczas skoro od 14 marca termin do złożenia odwołania został zawieszony (a do tej daty minęły 4 dni), pozostaje ci 10 dni od dnia 23 maja 2020 r. Należy dodatkowo pamiętać, że jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem tego terminu jest pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.