Jestem obywatelem Niemiec, od 10 lat mieszkam w Polsce, posiadam dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, którego termin ważności upłynął w dniu 24 kwietnia 2020r. Z uwagi na zaprzestanie obsługi klientów w urzędach wojewódzkich nie mogę wystąpić z wnioskiem o wymianę tego dokumentu. Co powinienem zrobić?

Zgodnie ze specjalnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa następuje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywateli UE. Jeżeli koniec okresu ważności ww. dokumentu będzie wypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegnie on przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (zagrożenia epidemicznego lub epidemii), który będzie obowiązywał jako ostatni. Przedłużenie takie następuje automatycznie i nie wymaga składania jakichkolwiek wniosków.