Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje sposób na uniknięcie wyjazdu z Polski w związku z utrudnieniami w podróży spowodowanymi Covid-19. Przebywam w Polsce przez niemal 90 dni w ruchu bezwizowym, za kilka dni upływa mi termin dozwolonego pobytu.

Tak, przewidziano taką możliwość. Jeśli wjechałeś do Polski przed dniem 14 marca 2020 r. i dopuszczalny czas pobytu w ruchu bezwizowym, wynoszący łącznie 90 dni w okresie 180-dni w państwach obszaru Schengen, upływa na terytorium Polski w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to wówczas Twój dalszy pobyt na terytorium Polski będzie uznawany za legalny aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, a następnie jeszcze do 30 dni.

„Uznanie pobytu za legalny” jest to krajowa, swoista forma legalizacji pobytu, która nie jest równoznaczna z przedłużeniem ruchu bezwizowego.

Skorzystanie z tej podstawy pobytu, po upływie dopuszczalnego okresu pobytu, nie jest w żadnym przypadku uzależnione od składania jakichkolwiek wniosków, wydawania zezwoleń czy dokumentów. Cudzoziemiec jest objęty tym rozwiązaniem z mocy prawa. Nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Trzeba pamiętać, że korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od pobytu na terytorium Polski – wyjazd z Polski spowoduje, że cudzoziemiec nie będzie mógł powołać się na to uprawnienie jako podstawę (samoistny tytuł) do ponownego wjazdu na terytorium RP