Urzędy wojewódzkie – kontakt

Wniosek dotyczący wydania dokumentu pobytowego (w tym wniosek o zarejestrowanie pobytu) należy złożyć osobiście, w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Dane kontaktowe do wydziałów spraw cudzoziemców oraz wydziałów spraw obywatelskich i cudzoziemców w urzędach wojewódzkich można znaleźć TUTAJ.