Czy Brytyjczycy objęci umową wystąpienia będą mogli zarejestrować nową jednoosobową firmę od 2021 roku?

Z analizy umowy o wystąpieniu GB z UE (art. 25) i ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (w dniu 21 grudnia 2020 r. podpisana przez Prezydenta RP) wynika, że Brytyjczycy, którzy mieli w PL prawo pobytu przed dniem 31 grudnia 2020 r. (czyli zakończeniem okresu przejściowego) będą mieli prawo, aby wykonywać w Polsce działalność gospodarczą.