Członek rodziny inny niż:

a) małżonek obywatela UE/EOG/Szwajcarii

b) bezpośredni zstępny obywatela UE/EO/Szwajcarii   lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na tego obywatela lub jego małżonka,

c) bezpośrednie wstępny obywatela UE/EOG/Szwajcarii  lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu tego obywatela  lub jego małżonka