11 kwietnia 2018

Biuletyn informacyjny UdSC – nr 3

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który został poświęcony głównie tematowi pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową. W materiale poruszona została także tematyka edukacji dzieci uchodźczych oraz głównych statystyk dotyczących tego obszaru.

Działalność Urzędu do Spraw Cudzoziemców związana z ochroną międzynarodową wielu osobom kojarzy się zapewne głównie z prowadzeniem postępowań i wydawaniem decyzji administracyjnych. Warto pamiętać jednak, że bardzo ważną częścią naszej pracy w tym zakresie jest także zapewnienie pomocy socjalnej i opieki medycznej w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. Wspomniana pomoc jest realizowana z uwzględnieniem szczególnych potrzeb cudzoziemców, zwłaszcza małoletnich – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Głównymi tematami trzeciego numeru biuletynu są:

  • Pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową;
  • Edukacja dzieci w trakcie procedury uchodźczej;
  • Projekty dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy;
  • Trendy migracyjne w 2017 r.;
  • Cudzoziemcy korzystający z pomocy socjalnej UdSC.

Biuletyn informacyjny UdSC można pobrać TUTAJ.