31 maja 2017

Biuletyn informacyjny UdSC – nr 1

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W każdym wydaniu będzie można znaleźć m.in. najważniejsze wiadomości dotyczące migracji i cudzoziemców, artykuł eksperta, aktualne dane statystyczne oraz opis najważniejszych wydarzeń z Polski i Świata.

Tematyka migracji i cudzoziemców zajmuje coraz ważniejsze miejsce w debacie publicznej. Wysoka jakość tej dyskusji jest możliwa tylko przy odpowiednim przygotowaniu merytorycznym. Jednym z elementów misji Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest dzielenie się wiedzą z zakresu problematyki migracyjnej podnosząc tym samym świadomość społeczną. Dlatego też postanowiliśmy przygotować biuletyn informacyjny, który będzie ukazywał się w cyklu kwartalnym – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Głównymi tematami pierwszego numeru biuletynu są:

– Wsparcie UdSC dla Grecji i Włoch w związku z kryzysem migracyjnym;

– Program polskiej pomocy humanitarnej w Libanie;

– Zakończenie budowy „filtra epidemiologicznego”;

– Trendy migracyjne w 2016 r. i I kwartale 2017 r.

Biuletyn informacyjny Urzędu do Spraw Cudzoziemców można pobrać TUTAJ.