24 listopada 2015

Bezpieczeństwo Polski – spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Z inicjatywy Prezes Rady Ministrów pani Beaty Szydło w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) odbyło się spotkanie z szefami służb, aby omówić sytuację w kraju w kontekście zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w związku ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego w Europie. „Bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem i musimy być dobrze przygotowani do tego co może się wydarzyć” – powiedziała pani Premier otwierając spotkanie. Jego uczestnicy omówili działania prowadzone przez poszczególne służby oraz przedstawili prognozy i oceny bieżącej sytuacji.

Pani Prezes Rady Ministrów zapowiedziała, że takie spotkania będą się odbywały regularnie.

Spotkanie poprowadził dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Krzysztof Malesa, a jego uczestnikami, poza Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców – Rafałem Rogalą,  byli: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Policji gen. inspektor Krzysztof Gajewski, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz, szef Kancelarii Prezesa Rady Minister Beata Kempa oraz sekretarz stanu w KPRM Elżbieta Witek.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronach RCB.

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa