12 stycznia 2017

Aplikacja mobilna dla cudzoziemców

Caritas Polska uruchomiła aplikację mobilną dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną mogą otrzymać w Polsce.

Aplikacja pod nazwą „Pierwsze Kroki w Polsce” ma za zadanie pomóc cudzoziemcom w odnalezieniu się i adaptacji w Polsce. Jest dostępna w językach arabskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Aplikacja jest obsługiwana przez systemy iOS oraz Android, co pozwoli korzystać z niej największej liczbie zainteresowanych. Dzięki aplikacji cudzoziemcy dowiedzą się m.in.: jak zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak działa system pomocy socjalnej, gdzie można skorzystać ze wsparcia, jakie są ich prawa na rynku pracy oraz w zakresie opieki medycznej.

Caritas Polska przeprowadziła projekt w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas diecezji białostockiej, siedleckiej, lubelskiej, warszawskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowy Dom Polska” z wykorzystaniem środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji.