26 września 2018

Aktualny adres korespondencyjny UdSC

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku obowiązujący adres korespondencyjny Urzędu do Spraw Cudzoziemców to:

ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.