21 listopada 2016

„Administracja wobec zjawiska uchodźstwa”

W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa dotycząca kwestii administracyjno-prawnych związanych z migracją i cudzoziemcami. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia kluczowych aspektów prawnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych działających w obszarze cudzoziemskim oraz pracownicy naukowi i studenci z kilku uniwersytetów. Dokonany został przegląd regulacji prawnych oraz procedur związanych z problematyką zjawiska uchodźstwa zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i europejskiej.

Zaprezentowano m.in. referaty na tematy dot. reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, prawnych uwarunkowaniach ochrony dzieci uchodźców czy statusu uchodźcy w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. W trakcie konferencji odbyła się także debata na antenie Radia Olsztyn.

Konferencja „Administracja publiczna wobec zjawiska uchodźstwa” została zorganizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zdjęcia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.