24 lipca 2015

90 lat kobiet w Policji

Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji, przedstawicielka Urzędu do Spraw Cudzoziemców – dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu pani Aneta Kmita – wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „90 lat kobiet w Policji”, która odbyła się w siedzibie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Rządu RP: Premier Rzeczypospolitej Polskiej – pani Ewa Kopacz, Minister Spraw Wewnętrznych – pani Teresa Piotrowska, przedstawiciele Parlamentu RP oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele świata nauki, podkreślali ważną rolę kobiet w służbie Policji na rzecz straży prawa w Polsce. Doskonałym przykładem takiej służby stała się pani nadinsp. Irena Doroszkiewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, która tuż przed otwarciem Konferencji została pierwszą w historii kobietą generałem w polskiej Policji.

Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców dziękują wszystkim Funkcjonariuszkom oraz Pracownicom cywilnym Policji, z którymi mamy przyjemność współpracować realizując wspólne zadania w ramach procedur migracyjnych, za profesjonalizm, zaangażowanie i serce do walki o ważne sprawy, czego doświadczamy na co dzień.

Więcej informacji na stronach Policji.