27 listopada 2018

30. spotkanie zarządu EASO

W Wiedniu zorganizowano 30. posiedzenie zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Podczas obrad przyjęto program pracy i budżet EASO na rok 2019 oraz dyskutowano o działaniach realizowanych w Bułgarii, Cyprze, Grecji i Włoszech. W dwudniowym spotkaniu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia i przyjęcia dokumentu programowego EASO na lata 2019-2021 oraz budżetu agencji na przyszły rok. Następnie dyskutowano o sytuacji migracyjnej w Europie, zwłaszcza w kontekście liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wtórnych ruchów migracyjnych osób ubiegających się o status uchodźcy. Według najnowszych danych, we wrześniu wnioski o ochronę międzynarodową w krajach UE+ złożyło 52 tys. cudzoziemców. Łącznie w trzech kwartałach br. zarejestrowano 462 tys. osób ubiegających się o status uchodźcy – o 14 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.

Podczas spotkania rozmawiano także o misjach wsparcia EASO realizowanych w Bułgarii, Cyprze, Grecji i Włoszech. Zaprezentowano plan działań na rok 2019, który zakłada m.in. zwiększenie pomocy dla Cypru. Oficjalnie zakończono natomiast program wsparcia dla Bułgarii. Było to możliwe dzięki skutecznemu wzmocnieniu systemu azylowego tego kraju oraz zmniejszeniu presji migracyjnej.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie.

Czytaj także:

Nowy tymczasowy dyrektor wykonawczy EASO

Fot. EASO