1 lipca 2021

20-lecie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W 2001 r. rozpoczął działalność Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, przekształcony następnie w 2007 r. w Urząd do Spraw Cudzoziemców. W czwartek 1 lipca mija 20. rocznica funkcjonowania urzędu, którego misją jest tworzenie warunków dla bezpiecznej i profesjonalnie zarządzanej migracji.

Na przestrzeni lat Urząd do Spraw Cudzoziemców udoskonalał swoje kompetencje i reagował na pojawiające się wyzwania. Rozwój ten przyczynił się do powstania wyspecjalizowanej instytucji, która aktywnie uczestniczy w pracach nad tworzeniem polskiego prawa i praktyki. Rzetelnie prowadzi postępowania administracyjne i dąży do zagwarantowania cudzoziemcom chcącym przebywać w Polsce wysokiej jakości procedur związanych z ich pobytem. Urząd stale udoskonala także obsługę klienta, modernizuje własną infrastrukturę, rozbudowuje systemy informatyczne oraz zwiększa dostęp do usług cyfrowych.

Z najważniejszych zadań, które w ciągu ostatnich 20 lat zrealizował Urząd do Spraw Cudzoziemców należy wymienić przygotowanie polskiego prawa w celu sprawnego wejścia Polski do strefy Schengen oraz zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu legislacyjnego całkowicie nowej ustawy o cudzoziemcach. Dużym osiągnięciem było utrzymanie wysokiego poziomu obsługi w zakresie procedur uchodźczych w okresie zwiększonego napływu cudzoziemców w latach 2013 – 2016 oraz zwiększenie liczby rozpatrywanych spraw odwoławczych z zakresu legalizacji pobytu – o 145 proc. w 2019 r. i o 60 proc. w 2020 r.

Bardzo istotne było także ulepszanie jakości zakwaterowania i pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz utrzymanie zaawansowanych systemów informatycznych. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy zagranicznych urząd zrealizował projekty za łączną kwotę 127 mln zł – m.in. budowę punktu przyjmowania wniosków od cudzoziemców w Warszawie czy filtra epidemiologicznego w Białej Podlaskiej. Eksperci urzędu wspomagali również inne państwa zmagające się z dużą presją migracyjną. W latach 2013 – 2019 zagraniczne misje wsparcia odbyło 126 specjalistów UdSC, spędzając za granicą ok. 4,5 tys. dni roboczych.

Czytaj także:

Baza pytań i odpowiedzi dla obywateli Białorusi

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Epidemia koronawirusa – przekraczanie granicy