31 lipca 2017

100 tys. wniosków o zezwolenia na pobyt

Liczba cudzoziemców ubiegających się w tym roku o zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 100 tys. osób. Dla porównania w całym 2015 r. złożono 108 tys. wniosków. Niezmiennie najczęściej zamieszkać w Polsce chcą obywatele Ukrainy.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r. wnioski o zezwolenia na pobyt złożyło 73 tys. cudzoziemców, a w analogicznym okresie 2015 r. – 55 tys. osób. W tym roku zauważalny jest więc wzrost liczby postępowań odpowiednio o 40 i 86 proc.

Oprócz 66 tys. obywateli Ukrainy, najwięcej wniosków złożyli obywatele Białorusi (5 tys.), Indii (4 tys.), Chin (3,5 tys.) oraz Wietnamu (3 tys.). Zdecydowana większość – 87 proc. spraw dotyczy zezwoleń na pobyt czasowy, uprawniających do przebywania w Polsce do 3 lat. Cudzoziemcy uzasadniają swoje wnioski głównie chęcią podjęcia pracy.

Cudzoziemcy chcący zamieszkać w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) mogą ubiegać się o odpowiednie zezwolenie w urzędach wojewódzkich. W tym roku najwięcej wniosków wpłynęło do Wojewody Mazowieckiego – 34 tys., Wojewody Dolnośląskiego – 10 tys., Wojewody Małopolskiego – 9,5 tys. oraz Wojewody Wielkopolskiego – 9 tys.

W połowie lipca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało zwiększenie środków na obsługę cudzoziemców. Wojewodowie otrzymają dodatkowe 42 mln zł na usprawnienie obsługi obcokrajowców.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.